Regulamin

Sklepu internetowego veva.com.pl

Regulamin Sklepu Internetowego VEVA

  1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Sklep internetowy VEVA (zwany dalej: „Sklep”), działający za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.veva.com.pl, prowadzi spółka pod firmą VEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa (zwana dalej: „VEVA”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000760245, posiadająca REGON: 381908939 oraz NIP: 5272873207, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, spółkę reprezentuje zarząd, każdy z członków zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie.

1.2. Użytkownik ma możliwość kontaktu z zespołem VEVA w każdy z poniższych sposobów:

– telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 790 211 902

– poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@veva.com.pl

– przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu, pod zakładką: Kontakt.

 

2.Zasady ogólne korzystania ze Sklepu

2.1. Ze Sklepu mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze Sklepu za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

2.3. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

2.4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

2.5. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym lub dokonujące tam zakupów bez rejestracji podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez VEVA na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

2.6. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym zamówieniu Użytkownik używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

2.7. W razie utraty hasła Użytkownik może skorzystać z procedury odzyskiwania hasła.

 

3. Zamówienie

3.1. Użytkownik składa zamówienie poprzez stronę internetową www.veva.com.pl (dalej zwana: „Strona”).

3.2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na Stronie znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, dostępnych rozmiarów, orientacyjnej dostępności.

3.3. Użytkownik zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów

 

       4. Szczegółowe zasady składania zamówień w Sklepie:

4.1. Po wybraniu przez Użytkownika towaru, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Pokaż Koszyk”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.

4.3. Po wybraniu opcji „Przejdź do Kasy”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Użytkownika niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po zalogowaniu do sklepu internetowego Użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Użytkownika takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresu wysyłki.

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Użytkownik ma możliwość wybrania sposobu płatności przelewem tradycyjnym, płatność online (płatność kartą płatniczą, przelew poprzez serwis PayU lub blikiem) lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.7. Użytkownik składa zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.8. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę”, a jeśli Użytkownik wybrał płatność online, po dokonaniu płatności poprzez serwis PayU, Użytkownik jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia.

4.9. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system PayU lub blikiem), dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek VEVA lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

4.10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Użytkownika do końca nie zostanie zrealizowane.

4.11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Użytkownik otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia.

4.12. VEVA może kontaktować się z Użytkownikiem na podany przez Użytkownika adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Użytkownika nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.      

       5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Użytkownika jak i VEVA. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez VEVA zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. VEVA zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania konkursów oraz akcji promocyjnych na stronach sklepu, wprowadzenia programu lojalnościowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. Powyższe zmiany nie dotyczą umów już zawartych.

 

       6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Użytkowników, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

6.4. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

6.5. VEVA zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

 

       7. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

7.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

7.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności online (PayU), zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto VEVA.

7.3. Czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia w przypadku dostawy kurierem lub dostawy do paczkomatu InPost, lub 14 dni w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora publicznego. Zamówienie jest kompletowane w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu płatności przez VEVA.

7.4. W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online (PayU) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto VEVA lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w jakim towar zostanie przekazany Użytkownikowi.

7.5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez VEVA firma kurierska, Poczta Polska lub InPost.

 

     8. Formy płatności za zamówienie:

8.1. Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przez Użytkownika przesyłki kurierskiej.

8.2. PayU: VEVA stosuje tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu PayU. Cechą szybkich przelewów z PayU jest to, że po wybraniu tej formy płatności Użytkownik zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Użytkownikiem a wybranym operatorem płatności.

8.3. Przelew: VEVA umożliwia również płatności w formie przelewów tradycyjnych. W przypadku wyboru takiej formy płatności Użytkownik otrzyma mailem numer konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.

8.4. Płatność kartą płatniczą: Użytkownik musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie. Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Użytkownikiem a operatorem posiadanej przez Użytkownika karty.

8.5. Płatność blikiem: Użytkownik musi dysponować urządzeniem końcowym z zainstalowaną i działającą aplikacją bankową, która umożliwia dokonywanie płatności blikiem. Płatność blikiem odbywa się za pośrednictwem operatora aplikacji blik (Polski Standard Płatności sp. z o.o.). Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Użytkownikiem a operatorem użytkowanej przez Użytkownika aplikacji bankowej.

 

        9. Umowa sprzedaży

9.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.veva.com.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.

9.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

         10. Wykonanie umowy – termin

10.1 VEVA zobowiązuje się do przekazania towaru Użytkownikowi w terminie realizacji przesyłki przez firmą kurierską lub do paczkomatu InPost w terminie 7 dni a przez Pocztę Polską w terminie 14 dni, od poprawnego złożenia zamówienia i opłacenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, VEVA niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

        11. Dostawy

11.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

11.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

–          w przypadku przesyłki kurierem i płatności przelewem, online (PayU, kartą płatniczą lub blikiem) – 13,99 PLN brutto;

–          w przypadku przesyłki kurierem i płatności przy odbiorze – 16,50 PLN brutto;

–          w przypadku przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej i płatności przelewem, online (PayU, kartą płatniczą lub blikiem) – 15 PLN brutto;

–          w przypadku dostawy do paczkomatu InPost – 9,99 PLN brutto.

 

        12. Odstąpienie od umowy

12.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru (jako umowy zawartej na odległość) w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach, w których przepisy prawa powszechnego, w tym ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz 827 z późn. zm.) wyłączają takie prawo konsumenta.

12.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy.

12.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi złożyć VEVA jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na przykład w jeden ze wskazanych sposobów:

– pocztą na adres: VEVA sp. z o.o. , ul. Traugutta 47, 98-300 Wieluń,

– przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@veva.com.pl

– przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie formularza odstąpienia od umowy którego wzór dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce ”Zwroty – reklamacje i odstąpienie” – przy czym nie jest to forma obowiązkowa.

12.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

12.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, VEVA zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez VEVA), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym VEVA została poinformowana o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

12.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

12.7. VEVA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.8. Rzeczy należy odesłać na adres: VEVA sp. z o.o., ul. Traugutta 47, 98-300 Wieluń, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował VEVA o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

12.9. Zwrot rzeczy jest dokonany przez Użytkownika na jego koszt, co oznacza że Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12.10. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

         13. Reklamacje

13.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów VEVA ponosi odpowiedzialność za wady.

13.2. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Użytkownikowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

13.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową.

13.4. W reklamacji należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Użytkownika, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: VEVA sp. z o.o. , ul. Traugutta 47, 98-300 Wieluń.

13.5. VEVA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Użytkownika o sposobie jej załatwienia.

13.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Użytkownik otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu.

13.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Użytkownikowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

13.8 Informujemy że Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

         14. Dane osobowe

14.1. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez VEVA danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

14.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych pochodzących od VEVA np. o konkursach, akcjach promocyjnych. Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać TUTAJ.

14.3 Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj : https://www.veva.com.pl/polityka-prywatnosci/

 

        15. Własność intelektualna

15.1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do VEVA.

15.2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia VEVA bądź innych podmiotów.

15.3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody VEVA jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć produktów), w tym w szczególności logotypów VEVA.

 

        16. Postanowienia końcowe

16.1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu. . VEVA nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Użytkownika.

16.2. Wszystkich Użytkowników Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. Użytkownik nie może podawać danych osobowych, które nie są wymagane przez VEVA, ani nie mają związku z umową sprzedaży towarów będących w ofercie Sklepu.

16.3. VEVA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

 

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2020r.