Zwroty- reklamacje i odstąpienie

Posiadamy certyfikat Trusted Shops – spełniamy kryteria jakości, a Twoje zakupy są bezpieczne – zobacz tutaj.

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Więcej informacji na temat ustawowego prawa odstąpienia znajdziecie Państwo w Regulaminie [kliknij tutaj aby przejść do Regulaminu)

 

W przypadku reklamacji prosimy o zawiadomienie nas o wadzie, na przykład za pomocą poczty e-mail na adres: sklep@veva.com.pl lub listownie na adres : VEVA sp. z o.o. ul. Traugutta 47, 98- 300 Wieluń

Zwrot fizyczny towaru, zarówno w przypadku odstąpienia od umowy, jak i w przypadku reklamacji – na adres: VEVA sp. z o.o. , ul. Traugutta 47, 98-300 Wieluń

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA

 

Do:

VEVA sp. z o.o.

(punkt obsługi zwrotów)

  1. Traugutta 47
    98-300 Wieluń
    tel. + 48 790 211 902
    email: sklep@veva.com.pl

 

Imię, nazwisko konsumenta: __________________________________________________________

Adres konsumenta: __________________________________________________________________

 

Zwrot towarów

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ____________________________________________________

 

 

Data: ______________

Z poważaniem (własnoręczny podpis): ______________

 

Zwrot na adres: VEVA sp. z o.o. , ul. Traugutta 47, 98-300 Wieluń