Polityka prywatności

Polityka Prywatności VEVA DEVELOPMENT

Administrator danych

VEVA DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa (zwana dalej: „VEVA”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769251, posiadająca REGON: 382440154 oraz NIP: 5272880733, spółkę reprezentuje zarząd, każdy z członków zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie.

Cel przetwarzania

 1. Dane osobowe są zbierane w celu obsługi przekazanego zapytania oraz w zależności od udzielonej zgody w celach marketingowych innych projektów budowlanych realizowanych przez VEVA.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i są one przetwarzane na podstawie bezpośrednio udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe, które przetwarzane są w celach wyszczególnionych w pkt. 3:
 4. będą przetwarzane przez VEVA,
 5. mogą być przekazywane naszym partnerom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych i agencjom marketingowym w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług,
 6. jeśli wyrażono dodatkową zgodę, mogą być przekazane podmiotom współpracującym z VEVA,
 7. będą przetwarzane przez okres czasu wymagany do zakończenia obsługi przekazanego zapytania, a jeśli udzielono zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych bezterminowo lub do czasu odwołania zgody,
 8. nie będą transferowane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 9. nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. Twoje dane VEVA przekazuje innym tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
 11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w celach wyszczególnionych w pkt. 3 ma prawo do:
 12. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
 13. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 14. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 15. przenoszenia danych,
 16. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 17. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 18. VEVA poinformuje Cię nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania o podjętych działaniach.
 19. Możesz również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (HTTPS://UODO.GOV.PL/).
 20. Administrator jest uprawniony do ujawnienia administrowanych danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 21. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W celu prowadzenia Twojego konta Użytkownika oraz w związku z realizacją zakupów VEVA przetwarza Twoje dane osobowe ma podstawie art. 6 ust 1 b) RODO.

W przypadku zapisania się na newsletter, udzielenia zgody na otrzymywanie informacji o nowościach, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust

Powierzenie przetwarzania danych

VEVA może powierzać przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, na przykład w celu przekazywania informacji handlowych pochodzących od VEVA (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Administrator w celu obsługi newslettera korzysta z usług zaufanego partnera – Klaviyo, Inc. 225 Franklin St., Boston, Massachusetts 02110, USA. Ze względu na siedzibę partnera, dane transferowane są do kraju trzeciego, tj. USA, a podstawą transferu danych jest porozumienie zawarte między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską tzw. „Tarcza Prywatności UE- USA”, przyjęte decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 celem zapewnienia ochrony praw podstawowych obywateli w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail Poinformujemy Cię o nowościach w modzie, naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). W każdym czasie możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: newsletter@veva.com.pl

Wtyczka Facebooka i Instagrama

Nasza strona zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego Facebook. Wtyczka Facebooka na naszej stronie jest oznaczona logo Facebook. Wtyczka Facebook bezpośrednio połączy Cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz stronę veva.com.pl będąc zalogowany/a na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany/a Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Nasza strona zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego Instagram. Wtyczka Instagram na naszej stronie jest oznaczona logo Instagram. Wtyczka Instagram bezpośrednio połączy Cię z naszym profilem na serwerze Instagrama. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz stronę veva.com.pl będąc zalogowany/a na swój profil na Instagramie, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany/a Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: 1) HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY/ lub

2) HTTPS://HELP.INSTAGRAM.COM/519522125107875?HELPREF=PAGE_CONTENT.

Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogować się z Facebooka lub Instagrama.

Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc.: Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Facebook Pixel

Nasza strona korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc.. W ramach tych narzędzi kierowane są do Użytkowników reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszej stronie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Dowiadujemy się jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od VEVA, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 31.12.2023 r.

 

Warszawa, dnia 31.12.2023 r.